2011.05.04  Bychowo – dwór i azyl dla pokrzywdzonych zwierząt