2014.08.20  Warszawa – Pomnik Powstańców i Sąd Najwyższy